วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศึกษาดูงาน ท่าน ผอ.สุเนตร ทองคำ


ศึกษาดูงาน ว.5 เชิงประจักษ์ ท่าน ผอ.สุเนตร  ทองคำ โรงเรียนบ้านยางอุ้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น