วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

เข้าค่ายเยาวชน เขาสวนกวาง

ชมรมครูรักษ์ศิลป์ อุดรธานี เขต 2

ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน กับคณะ ศึกษาดูงานเชี่ยวชาญ ว.5

กิจกรรมลูกเสือ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557