วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทะเลบัวแดง

ลายเส้นผาแดง

ทีมงานวิทยากรอบรมหนองหานทะเลบัวแดง

พระธาตุเทพจินดา บ้านเดี่ยม

ท่าเรือก่อนลงชมทะเลบัวแดง

ผู้ว่าเปิดงาน พร้อมโชว์ทำอาหาร  ในงานมหกรรมอาหารทะเลบัวแดง  17 ม.ค. 59

คุณสมรักษ์  คำสิงห์  ก็ร่วมด้วยโดยมีท่าน  พ.ต.อ.สันธาน  อินทรจักร  ผกก. สภ.กุมภวาปี
และอ.สิริพร  ทาชาติ  คอยให้กำลังใจ  งานนี้ไม่ได้โม้  (สมรักษ์  กล่าว)

ร่วมบันทึกภาพกับคนดี  คนเด่น  และคนดัง


กราบไหว้พระธาตุก่อนลงเรือวัดโนนธาตุ

เสื่ยงทายเพื่อลูกชาย(พี่เข้ม)  กำลังเรียนมหาบัณฑิตที่ศิลปากร  ว่าจะได้ต่อ  ดร.หรือไม่
ตกลงว่า...แม่น...คักๆ  ว่าซั่นว่า


หนูน้อยตีฆ้องเดินตามหลังแม่  น่ารักจัง

อนุสรณ์ก่อนถูกทำลาย(นิมิต)บรรยากาศยามเช้าที่วัดโนนธาตุ


ภาพเขียนเมื่อเข้าร่วมอบรมวิทยากรที่ทะเลบัวแดง


การใช้สีไม้เพื่อจัดทำหนังสือประกอบเรื่อง
เกี่ยวกับสภาพและสิ่งแวดล้อมในทะเลบัวแดง 
โดย  คำไพ ทาชาติ