วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

จิตรกรรมไทย





จิตรกรรมไทย  เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยความเพียรพยายามของศิลปิน  โดยอาศัยการใช้เส้นที่อ่อนช้อยแล้วระบายสีแบบเรียบง่าย  ซึ่งเป็นภาพสองมิติ  แต่ให้ความรู้สึกที่ประทับใจในความจินตนาการของศิลปินต่อผู้พบเห็น

ภาพไทยสีเอกรงค์






ภาพไทยสีเอกรงค์  ควรฝึกเขียนด้วยดินสอให้มากเพื่อจะได้เส้นที่แม่นยำ  ก่อนระบายสี  Monochrome ซึ่งตัดด้วยพู่กัน  เพราะการใช้พู่กันลากเส้นต้องเบากว่าดินสอมาก  ผู้ฝึกเขียนภาพไทยจึงต้องใ่ช้ความพยามสูง...ขอให้ประสบความสำเร็จ