วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบรม


บันทึกภาพกับท่าน  ผอ.ประจวบ  สุวรรณพงค์  ผอ.เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร

อบรมครูเชี่ยวชาญ และคณะ มีท่านอาจารย์ ดร.วิเศษ  ชิณวงศ์  เป็นวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น