วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Best Practices ศิลปะ

อ.คำไพ  ทาชาติ นำเสนอผลงาน การวาดภาพระบายสีด้วย สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ และลายเส้น

สามทหารเสือจากอุดรฯ (ศิลปะ)อ.สุข สารีโท   อ.คำไพ  ทาชาติ (แถวหน้า) อ.สถิตย์  (นั่งหลัง)
 ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น