วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ฟักข้าว

เมล็ดลงสู่ดิน ฟักข้าว

ตัวอย่างเมล็ด ฟักข้าว
หลุมใครหลุมมัน ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจปลูก

หนูขอปลูกตรงนี้ดีกว่า โคนต้นไม้ใหญ่

คอยดูผลงานของหนูก็แล้วกัน...
ฮิฮิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น