วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

คำอธิษฐานจิต

    ด้วยอำนาจแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระตถาคต  ด้วยอำนาจคุณพระธรรม  ด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์  ตัวข้าพเจ้า..........(ระบุชื่อ  สกุล) ......   ขอเบิกบุญของข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีตชาติ  จนถึงปัจจุบันชาติ  ให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามมารับในขณะนี้  จงไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น  พร้อมทั้งฤทธิ์เดชอำนาจและปัญญา  แก้วแหวนเงินทอง  ตามใจปรารถนา  และที่อยู่อาศัยอันวิจิตรการตา  และยารักษาโรค  พร้อมทั้งคู่ใจ  ที่ใจเป็นบุญกุศล  ตามใจปรารถนาทุกประการ  ให้เทวดาประจำตัว  จงมารับผลบุญตามที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปนี้   ขอให้ข้าพเจ้า.......(อธิษฐานจิตว่ามีความประสงค์สิ่งใด.....จงประสบผลสำเร็จ) ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีความสุขกาย  สุขใจ  ทุกอย่าง  ทุกประการเทอญ...สาธุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น