วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ภาพไทยสีเอกรงค์


ภาพไทยสีเอกรงค์  ควรฝึกเขียนด้วยดินสอให้มากเพื่อจะได้เส้นที่แม่นยำ  ก่อนระบายสี  Monochrome ซึ่งตัดด้วยพู่กัน  เพราะการใช้พู่กันลากเส้นต้องเบากว่าดินสอมาก  ผู้ฝึกเขียนภาพไทยจึงต้องใ่ช้ความพยามสูง...ขอให้ประสบความสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น