วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

ทะเลบัวแดง สีน้ำ

เก็บรายละเอียด

เสร็จงานลงลายมือกำกับ

กับผลงาน

ภาพวาดสีน้ำทะเลบัวแดง เมื่อ 10 มกราคม 2557

ขนาด 15" X 22"

บันทึกภาพ อ.ปราโมทย์ กบรัตน์ และอ.สิริพร  ทาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น