วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เพลงคุณธรรม

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม  ที่โรงเรียนบ้านนาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น