วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พุทธธรรม

เตรียมกะบะทราย

ที่นี้ประเทศไทย


พุทธองค์

อุณาโลม


กันตกแต่งผ้า

กัน  ยูวี  ให้หน่อยจ๊ะคุณพี่...

ขนาดแสงแดดไม่มี  ดูสิ...ทำได้

เสร็จแล้วประดับด้วยเทียนบนภาพเขียน

ครู นักเรียนต่างภาตภูมใจกับผลงาน

ยามค่ำคืนจุดเทียนให้แสงสว่างปรากฎ

ต่างชื่นชม  และยินดี

ประธานในพิธี  ผู้ปกครอง  และครู/นักเรียนล้วนเป็นปลื้มนางสงบ  จันทรเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  บอกว่าแสงเทียนส่องธรรม  สว่างแท้ค่ำคืนนี้  ประเทศไทยของเรา ก็โชติช่วงชัชวาล
อ.อุบล  ไชยดี  อ.สิริพร  ทาชาติ  และ อ.อรทัย  จันทะเสน  บอกว่าประทับใจจริงๆ
ท้ายสุด...ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าจงตรึงแน่นอยู่กับชาวพุทธทุกท่าน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น