วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

บุญประทายข้าวเปลือกหลวงตา (ต้นบุญ)

ต้นบุญ (ผอ.ประเสริฐ  สันทอง  จากสุรินทร์)  นำคณะผู้แสวงบุญร่วมทำบุญประทายข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาด
เยี่ยมชมพระธาตุที่บ้าน อ.คำไพ - สิริพร  ทาชาติ  อัญเชิญไปบูชา  จากนั้นเดินทางไปกราบและร่วมทำบุญสร้างฐานพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง  40 เมตร สูง  75 เมตร พร้อมขอพรจากหลวงปู่เสน  ปัญญาธโร  วัดป่าหนองแซง  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี