วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

วันครู 2557

รับรางวัลกับนายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  ครูผู้สอนศิลปะยอดเยี่ยม  เหรียญทองระดับประเทศ  

หนึ่งแสนครูดี และ ครู OBEC AWARDS เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทะเลบัวแดง

กับรางวัลชนะเลิศวาดภาพทะเลบัวแดง ประเภทประชาชน 10 มกราคม 2557ครั้งแรกในชิวิตที่เข้าร่วม...ภูมิใจ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

ทะเลบัวแดง สีน้ำ

เก็บรายละเอียด

เสร็จงานลงลายมือกำกับ

กับผลงาน

ภาพวาดสีน้ำทะเลบัวแดง เมื่อ 10 มกราคม 2557

ขนาด 15" X 22"

บันทึกภาพ อ.ปราโมทย์ กบรัตน์ และอ.สิริพร  ทาชาติ