วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ดอกดิน ดอกไม้ในบ้าน

ดอกดิน  เป็นดอกไม้ขนาดเล็ก มีลักษณะสีขาวอมชมพู 


ดอกไม้ในบ้าน

กลิ่มหอมยามค่ำคืน

สีแดงสดใส

แคแสดงามโดดเด่น

แคแสด ออกดอกงามสพรั่ง

ยิ่งมอง ยิ่งสวยเจ้าแคแสด สมกับตั้งใจหามาปลูก มะรุมก็ผลิดอกออกผล

กล้วยไม้ยามราตรี  กลิ่นหอมเย็นๆ 

Coaching and Mentoring ศิลปะและสังคม

Coaching  and Mentoring (Art and  Social)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม

ดร.ลออตา
วิทยากรพี่เลี้ยงประชุมกลุ่ม
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2  (กลาง)

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบรม


บันทึกภาพกับท่าน  ผอ.ประจวบ  สุวรรณพงค์  ผอ.เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร

อบรมครูเชี่ยวชาญ และคณะ มีท่านอาจารย์ ดร.วิเศษ  ชิณวงศ์  เป็นวิทยากร

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศิลปะ สาธิตการวาดภาพระบายสี (ไม้ น้ำ ชอล์ก)


โรงเรียนท่าลี่สีออ ศึกษาดูงานศิลปะ  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะ สีไม้ สีชอล์ก และสีน้ำ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556  เสร็จแล้วรับผลงานติดมือกลับบ้านอย่าง แฮปปี้ ดีใจกันทุกคน  โอกาสหน้ามาเยี่ยมเยือนอีกนะครับ ขอบคุณท่านอาจารย์จริยา และคณะ

ฟักข้าว

เมล็ดลงสู่ดิน ฟักข้าว

ตัวอย่างเมล็ด ฟักข้าว
หลุมใครหลุมมัน ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจปลูก

หนูขอปลูกตรงนี้ดีกว่า โคนต้นไม้ใหญ่

คอยดูผลงานของหนูก็แล้วกัน...
ฮิฮิ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Best Practices สังคม/ศิลปะ

อ.สิริพร  ทาชาติ  (สังคม) อ.คำไพ ทาชาติ (ศิลปะ)......คนบ้านเดียวกัน

ศิลปะ ผาแดงนางไอ่Best Practices ศิลปะ

อ.คำไพ  ทาชาติ นำเสนอผลงาน การวาดภาพระบายสีด้วย สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ และลายเส้น

สามทหารเสือจากอุดรฯ (ศิลปะ)อ.สุข สารีโท   อ.คำไพ  ทาชาติ (แถวหน้า) อ.สถิตย์  (นั่งหลัง)
 ต